Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela

            Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/19., dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.

            Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 01.03.2020. godine.

            Radi ispunjenja obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

            Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. veljače do 15,00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

            Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.zagorska.sela1@kr.t-com-hr

           Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke, te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela.

Općinska načelnica

Ksenija Krivec Jurak 

Prijedlog Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Zagorska Sela Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju Statutarna odluka

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2019. godini

Preuzmi godišnje izvješće

Proračun za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Proračun za 2019. godinu nakon prve izmjene

Proračun za 2019. godinu nakon prve izmjene

Naslovna – rebalans 2019

Račun prihoda – rebalans 2019

Račun rashoda – rebalans 2019

Račun rashoda prošireno – rebalans 2019

Proračun za 2019. godinu nakon prve izmjene (2)

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Prijedlog proračuna Općine Zagorska Sela za 2020. godinu

Naslovna 2020.

Račun prihoda 2020.

Račun rashoda 2020.

Rashodi prošireno

Javni poziv

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC ZS 001 „Zagorska Sela – groblje – Ledinski“ i druge komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi u Općini Zagorska Sela naselje Zagorska Sela

Predstava “Vesela mrtvačnica”

Općina Kumorvec vas poziva na predstavu “Vesela mrtvačnica” kazališne družine iz Zagorskih Sela, u nedjelju 24.11.2019. s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani OŠ Josipa Broza Kumrovec.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine

Natječaj za odobravanje pomoći učenicima srednjih škola i redovnim studentima sa područja Općine Zagorska Sela

Izvješće o visini troškova izbora predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

Izvješće o visini troškova – nacionalne manjine