JAVNI NATJEČAJ – obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine Zagorska Sela

PonudPonudbeni listbeni listnatječaj – pogrebnička djelatnost

Javni natječaj za financiranje programa – projekata udruga za 2017. godinu

Javni-natječaj-Udruge-2017Prilog-1-Prijava-za-dodjelu-potporePrilog 2 -Popis dokumentacije uz prijavuPrilog-3-IzvješćePrilog 4 -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Javni poziv – nerazvrstana cesta Zagorska Sela – Brezakovec – Gornji Škrnik

JAVNI POZIV – Zagorska Sela

Dani otvorenih vrata Zagorske razvojne agencije – Zagorska Sela 08.03.2017. – 12.00 sati zgrada stare škole

Dani otvorenih vrata ZeZ

Financijski izvještaji 01.01. – 31.12.2016.

FIN IZVJEŠTAJ 01.01.2016 – 31.12.2016

Financijski izvještaji za 2016.g. članova predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača

Mirko MačekNevenka PreglejKristijan BezjakIvica ZgorelecDamir PrtenjakBranko CvetićNevenka Štvanek

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godisnje_izvjesce

Proračun Općine Zagorska Sela za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Naslovna strananaslovnaračun prihodaračun rashodaračun rashoda – proširenoZavršna strana

Strategija razvoja Općine Zagorska Sela 2015. – 2020. (usvojena na Općinskom vijeću 28.12.2016.)

Strategija_Zagorska Sela_2015.-2020.