Financiranje udžbenika za osnovnoškolce s područja općine Zagorska Sela koji polaze Osnovnu školu Josipa Broza u Kumrovcu

Financiranje udžbenika za osnovnoškolce s područja općine Zagorska Sela koji polaze Osnovnu školu Josipa Broza u Kumrovcu

Općina Zagorska Sela će u školskoj godini 2018./2019. financirati nabavu udžbenika za učenike 2, 3, 4, 6 i 8 razreda koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza, a imaju prebivalište na području Općine Zagorska Sela. Sredstva za financiranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine Zagorska Sela za 2018. godinu na stavci proračuna 37219 Sufinanciranje školskih udžbenika.
Učenici 1, 5 i 7 razreda biti će uključeni u eksperimentalni program „Škola za život“ koji također financira Općina Zagorska Sela. U sklopu tog programa učenicima 1, 5 i 7 razreda predviđeni su digitalni eksperimentalni nastavni materijali koje će učenici imati na tabletima, a dodatne posebne knjiga koje će se nabavljati u sklopu tog programa zasada nisu u potpunosti definirane. Trošak nabave tableta, digitalnih nastavnih materijala i dodatnih udžbenika u sklopu eksperimentalnog programa za 1, 5 i 7 razred snosi Općina Zagorska Sela.

Obavijest članova predstavničkog tijela Općine Zagorska Sela izabranih s liste grupe birača o donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.

Obavijest članova predstavničkog tijela Općine Zagorska Sela izabranih s liste grupe birača o donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2017. godinu

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Zagorska Sela za 2017. godinu (naslovna strana)

Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun prihoda za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017.

Račun rashoda za razdoblje od 01.07.2017. do 31.07.2017.

Račun rashoda za razdoblje od 01.2017. do 31.07.2017. (prošireno)

Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna za 2017. godinu  (završna strana)

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prihodi prema izvorima financiranja

Rashodi prema izvorima financiranja

 

 

Javni natječaj za prijavu programa – projekata udruga za 2018. godinu

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Zagorska Sela

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE

POPIS DOKUMENTACIJE

IZVJEŠĆE

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

 

Početak podnošenja prijava na LAG natječaj

09.travnja 2018. godine započelo je  podnošenje prijava na natječaj LAG-a Zagorje-Sutla za tip operacije 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Natječaj je otvoren do 09. svibnja 2018. godine.

Više informacija o natječaju i pripadajuću dokumentaciju potražite na poveznici. 

LINK na natječaj

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu

Godišnj fin. izvještaj 01.01 – 31.12.2017

Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima

Bilanca

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o obvezama

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave radova, roba i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave radova, roba i usluga

Prvi LAG natječaj: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

„Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla obavila je prvi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 670.068 HRK.

 

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje. U svrhu informiranja održat će se informativna radionica za potencijalne prijavitelje i to 21. ožujka 2018. godine u Pregradi (Gradska vijećnica) s početkom u 18 sati.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 9. travnja do 9. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 2. svibnja na e-mail adresu lag@zagorje-sutla.eusukladno tekstu natječaja.

 

Osnovne informacije o natječaju:

 

Iznos potpore po korisniku je 111.678 HRK, a intenzitet potpore 100%.

 

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla te se ulaganje mora također izvršiti na tom području. Dodatno nositelj mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga.

 

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 1. a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanjepoljoprivrednog gospodarstva.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na OVOM LINKU.“

 

Financijski izvještaji za 2017. godinu članova Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela izabranih s liste grupe birača

Danijela Maček

Damir Prtenjak

Lidija Jurak

Martina Krizmanić

Goran Bišćan

Ivica Zgorelec

Željko Kodrnja

Branka Gočen

Nevenka Štvanek

 

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ZAGORSKA SELA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

 

            Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela za razdoblje 2018. – 2023. godine održati će se u periodu od 20. veljače do 20. ožujka 2018. godine organiziranjem javnog uvida.

          Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela za razdoblje 2018. – 2023. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Zagorska Sela, Zagorska Sela 38, 49296 Zagorska Sela, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Zagorska Sela (www.zagorska-sela.hr).

         Građani i pravne osobe mogu svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zagorska Sela do 20. ožujka 2018. godine. Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godine

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju