JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ZAGORSKA SELA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

 

            Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela za razdoblje 2018. – 2023. godine održati će se u periodu od 20. veljače do 20. ožujka 2018. godine organiziranjem javnog uvida.

          Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela za razdoblje 2018. – 2023. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Zagorska Sela, Zagorska Sela 38, 49296 Zagorska Sela, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Zagorska Sela (www.zagorska-sela.hr).

         Građani i pravne osobe mogu svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zagorska Sela do 20. ožujka 2018. godine. Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godine

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju