Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (drugi dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (treci dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela nakon 2. izmjene (cetvrti dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (2)