Proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (2)

1. proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (3)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (4)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (2)