Arhva za veljača 2016

Članovi predstavničkog tijela – Financijski izvještaji za 2015. godinu

Branko CvetićDamir PrtenjakIvica ZgorelecKristijan BezjakMirko MačekNevenka PreglejNevenka Štvanek

Proračun za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. godinu

Naslovna stranaRačun prihodaRačun rashodaPosebni dio – rashodiZavršna strana

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015.

Godisnje_izvjesce

Financijski izvještaji za 2015. godinu

obrasci fin. izvještaja 2015.

Popis sponzorstva i donacija – 2015.

donacije-potpore-spozorstva 2015.

Registar ugovora

Registar ugovora i OS

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2016.