Arhva za veljača 2017

Financijski izvještaji za 2016.g. članova predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača

Mirko MačekNevenka PreglejKristijan BezjakIvica ZgorelecDamir PrtenjakBranko CvetićNevenka Štvanek

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godisnje_izvjesce