Arhva za siječanj 2018

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu Naslovna Prihodi Rashodi Prošireni rashodi Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu zadnja stranica    

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Zagorska Sela

 Općina Zagorska Sela, sukladno članku 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) daje na javno savjetovanje prijedlog Statuta Općine Zagorska Sela. U prijedlogu Statuta su crvenom bojom označene odredbe koje mijenjaju ili dopunjuju u odnosu na važeći Statut.    U Općini Zagorska Sela na snazi je […]

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela.

Općina Zagorska Sela otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela koje se provodi u razdoblju od 19. siječnja 2017. do 26. siječnja 2017. godine. Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) propisano […]