Arhva za travanj 2018

Javni natječaj za prijavu programa – projekata udruga za 2018. godinu

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Zagorska Sela PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE POPIS DOKUMENTACIJE IZVJEŠĆE Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja    

Početak podnošenja prijava na LAG natječaj

09.travnja 2018. godine započelo je  podnošenje prijava na natječaj LAG-a Zagorje-Sutla za tip operacije 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Natječaj je otvoren do 09. svibnja 2018. godine. Više informacija o natječaju i pripadajuću dokumentaciju potražite na poveznici.  LINK na natječaj

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu

Godišnj fin. izvještaj 01.01 – 31.12.2017 Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima Bilanca Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Izvještaj o obvezama  

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave radova, roba i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave radova, roba i usluga