Arhva za prosinac 2019

Proračun za 2019. godinu nakon prve izmjene

Proračun za 2019. godinu nakon prve izmjene Naslovna – rebalans 2019 Račun prihoda – rebalans 2019 Račun rashoda – rebalans 2019 Račun rashoda prošireno – rebalans 2019 Proračun za 2019. godinu nakon prve izmjene (2)

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Prijedlog proračuna Općine Zagorska Sela za 2020. godinu Naslovna 2020. Račun prihoda 2020. Račun rashoda 2020. Rashodi prošireno