Financijski izvještaji za 2016.g. članova predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača