Javni natječaj za prijavu programa – projekata udruga za 2018. godinu

Početak podnošenja prijava na LAG natječaj
10 travnja, 2018
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2017. godinu
14 svibnja, 2018