JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Zagorska Sela za 2021. godinu

Proračun za 2021. godinu nakon prve izmjene
15 listopada, 2021
JAVNI POZIV za dostavu prijava za financijsku pomoć za kupnju ili gradnju nekretnina na području Općine Zagorska Sela
25 listopada, 2021