Poziv na dostavu ponude za stručni nadzor na radovima rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene