Pravo na pristup informacijama – godišnje izvješće