Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu