Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Zagorska Sela
17 siječnja, 2019
8. INA Rally Kumrovec, Zagorska Sela
26 veljače, 2019