Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinz

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (2)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (3)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (4)

1. proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu