Sretna Nova 2018. godina

Božićni koncert u Zagorskim selima (23.12.2017.)
29 prosinca, 2017
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela.
19 siječnja, 2018