Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene
8 siječnja, 2019
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu
16 siječnja, 2019