PROJEKT REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA DRUŠTVENOG DOMA U ZAGORSKIM SELIMA

Naziv projekta:

 

Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene-prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice“

 

Kratki opis projekta:

Općina želi rekonstruirati građevinu te je zaštiti od propadanja i omogućiti njeno korištenje lokalnom stanovništvu. Objekt se nalazi u povijesnoj jezgri i nužno je pokrenuti sanaciju kako bi se zaštitio od propadanja. Planira se uređenje prostora za aktivnosti uključenja i socijalne integracije članova udruga, mlađih i starijih mještana kojima bi se u tom prostoru omogućio dnevni boravak. Poticale bi se aktivnosti prijenosa iskustava i druženja. Odvijale bi se radionice i prezentacije s ciljem prijenosa novih znanja i iskustava lokalnom stanovništvu i posjetiteljima. Prostor bi se koristio i za smještaj zavičajne zbirke i izložbeni postav o početku školstva koje datira od 1829., jer se je školska nastava izvorno odvijala u tom prostoru. Projekt je od velikog društvenog značaja te će udruge dobiti prostor, građevina će se zaštiti od propadanja te će lokalno stanovništvo imati mogućnost sudjelovanja na radionicama.

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Cilj je revitalizirati objekt čija je namjena za društveno socijalnu integraciju i turističku kulturnu valorizaciju mještana Općine. Građevina je u zoni zaštite Zgrade prve pučke škole pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara (P-4448). Objekt bi se koristio za uključivanje udruga i starijih mještana, gdje bi se organizirale radionice sa ciljem prijenosa znanja i iskustva u svrhu očuvanja tradicijskih zagorskih običaja. U prostoru bi se održavale radionice te prezentacije kojeg će koristiti i udruge. Prostor bi se koristio za smještaj zavičajne zbirke i izložbeni postav o početku školstva na području Općine iz 1829. godine. Održavale bi se izložbe, te bi se prostor koristio za održavanje svih svečanosti i događanja. Ovaj projekt bi dao doprinos unapređenju kvalitete društvenog života stanovnika te unapređenju turističke ponude.

Rekonstrukcijom društvenog doma općine Zagorska Sela poboljšati će se kvaliteta života stanovnika te će se unaprijediti turistička ponuda općine. Udruge koje su registrirane na području općine imati će mogućnost koristiti prostor doma besplatno. Udrugama će biti olakšano provođenje aktivnosti i organiziranje edukativnih radionica te radionica s ciljem prenošenja zagorskih običaja. Sada ruševna građevina će biti obnovljena te će u njoj biti i oživljena i zavičajna zbirka koju će imati priliku pogledati svi zainteresirani posjetitelji.

Očekivani rezultati prema postavljenim ciljevima su sljedeći:

  • Rekonstruirana građevina javne i društvene namjene
  • Opremljen prostor za udruge i zavičajnu zbirku
  • Kvalitetniji uvjeti za život
  • Postavljena zavičajna zbirka
  • Unaprijeđena turistička ponuda
  • Educirano lokalno stanovništvo i posjetitelji
  • Očuvani zagorski običaji

Ukupna vrijednost projekta:

2.292.404,10 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

1.647.545,63 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:

24 mjeseca

Kontakt osoba:

Stjepan Regvat, Pročelnik JUO

T: +385 (0) 49 510 380,

E-mail: opcina.zagorska.sela1@kr.t-com.hr

 

https://europa.eu/european-union/index_hr

 

https://strukturnifondovi.hr/

 

https://ruralnirazvoj.hr/

 

Javni poziv – nerazvrstana cesta Miljana – Aržek

Javni poziv – NC MI 001

Odluka o neodržavanju izbora za vijeće slovenske nacionalne manjine u Općini Zagorska Sela

Odluka o neodržavanju izbora – nacionalne manjine

Obavijest – raspored dežurstva – izbori za nacionalne manjine

Raspored dežurstva – izbori za nacionalne manjine

Javni poziv za dostavu prijava za financijsku pomoć za kupnju ili gradnju nekretnina na području Općine Zagorska Sela

Javni poziv za dostavu prijava za financijsku pomoć za kupnju ili gradnju nekretnine

zahtjev

IZJAVA_o_vlasnistvu_stana_ili_kuce

IZJAVA_o_suvlasništvu i suglasnosti

 

Financijski izvještaji za 2018. godinu članova Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela izabranih s liste grupe birača

Danijela Maček

Damir Prtenjak

Lidija Jurak

Željko Kodrnja

Branka Gočen

Martina Krizmanić

Goran Bišćan

Ivica Zgorelec

Nevenka Štvanek

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

8. INA Rally Kumrovec, Zagorska Sela

Zbog rekonstrukcije ceste u Kumrovcu, ovogodišnja utrka u potpunosti je promijenila koncept. U petak, 1. ožujka vozit će se shakedown u Kumrovcu i dva prologa u Termama Tuhelj, a dan kasnije na rasporedu je šest brzinskih ispita u Kumrovcu i Zagorskim Selima. Svečani start održati će se u subotu u Muzeju Staro selo u 9:15, dok je cilj predviđen u 17:15 na istom mjestu. Nakon prošlogodišnjeg snijega, izgledi vremena su vrlo dobri, što će biti dobra pozivnica za gledatelje, koji već tradicionalno u velikom broju stižu na Rally Kumrovec.

8IRK – zatvaranje – Zagorska Sela

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Zagorska Sela

U Proračunu Općine Zagorska Sela za 2019. godinu planirano je 60.000,00 kuna za davanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnina na području Općine Zagorska Sela. To je prva demografska mjera Općine Zagorska Sela ove vrste.

Ovom je Odlukom propisano koje kategorije korisnika mogu ostvariti pravo na dobivanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnina na području Općine Zagorska Sela kao načini i uvjeti ostvarivanja iste kako bi se korisnicima omogućilo rješavanje stambenog pitanja.

Cilj ove Odluke je zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog stanovništva, te poticanje naseljavanja mladih obitelji.

Predmet ovog savjetovanja je nacrt Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Zagorska Sela.

Javno savjetovanje traje do 25.01.2019. godine. Zainteresirane strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca.“

ODLUKA o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine

Zagorska Sela-Obrazac-za-sudjelovanje-u-Savjetovanju-Odluka o financijskoj pomoći

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18). Sukladno novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnoj naknadi je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka mora biti u skladu sa člankom 78. stavkom 1. Zakona.

Nacrt nove Odluke o komunalnoj naknadi je predmet ovog Javnog savjetovanja.

Javno savjetovanje traje do 24.01.2019. Zainteresirane strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.“

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu – Općina Zagorska Sela

Zagorska Sela-Obrazac-za-sudjelovanje-u-Savjetovanju-komunalni doprinos