Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Zagorska Sela

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela.
19 siječnja, 2018
Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu
22 siječnja, 2018