Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Zagorska Sela

 Općina Zagorska Sela, sukladno članku 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) daje na javno savjetovanje prijedlog Statuta Općine Zagorska Sela. U prijedlogu Statuta su crvenom bojom označene odredbe koje mijenjaju ili dopunjuju u odnosu na važeći Statut.

   U Općini Zagorska Sela na snazi je Statut iz 2013. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 7/2013). S obzirom da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17), potrebno je u roku od 60 dana od stupanja na snagu zakona uskladiti Statut i opće akte s donesenim novim odredbama.

  Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 26.01.2018. godine.

  Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Prijedlog statuta Općine Zagorska Sela

Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju

Izvješće o javnom savjetovanju za “Prijedlog statuta Općine Zagorska Sela”