Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela

            Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/19., dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.

            Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 01.03.2020. godine.

            Radi ispunjenja obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

            Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. veljače do 15,00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Zagorska Sela, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

            Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.zagorska.sela1@kr.t-com-hr

           Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke, te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela.

Općinska načelnica

Ksenija Krivec Jurak 

Prijedlog Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Zagorska Sela Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju Statutarna odluka

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju