„Natječaj za odobravanje pomoći učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Zagorska Sela“ sa pripadajućim dokumentima.