Objavljen novi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

„Natječaj za odobravanje pomoći učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Zagorska Sela“ sa pripadajućim dokumentima.
2 listopada, 2020
Prijedlog proračuna Općine Zagorska Sela za 2021. godinu
10 prosinca, 2020