OBAVIJEST – članovi predstavničkog tijela izabrani s liste grupe birača