Odluka o neodržavanju izbora za vijeće slovenske nacionalne manjine u Općini Zagorska Sela