Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine