Proračun za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu (2)

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu Tablica 1

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu Tablica 2

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu Tablica 2

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu Tablica 3

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu Tablica 4

Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinz

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (2)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (3)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (4)

1. proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (drugi dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (treci dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela nakon 2. izmjene (cetvrti dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (2)

 

 

 

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Zagorska Sela za 2019. godinu

naslovna – proračun 2019

račun prihoda – proračun 2019

račun rashoda – proračun 2019

račun rashoda – prošireno, proračun – 2019

Proračuna Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (2)

1. proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (3)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (4)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon prve izmjene (2)

 

 

I. izmjena Plana nabave

Preuzmite datoteku: 

Rpt_PlanNabave

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu-uvodna strana

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska sela za 2017. godinu-zadnja strana

izvori financiranja- rashodi- uređeno

Naslovna strana

funkcijska klasifikacija- uređeno

Izvori financiranja- prihodi-uređeno

Račun rashoda-uređen

rashodi prošireno – uređeno

Račun prihoda uređen