Pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Općinskog vijeća