PROJEKT REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA DRUŠTVENOG DOMA U ZAGORSKIM SELIMA

Naziv projekta:

 

Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene-prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice“

 

Kratki opis projekta:

Općina želi rekonstruirati građevinu te je zaštiti od propadanja i omogućiti njeno korištenje lokalnom stanovništvu. Objekt se nalazi u povijesnoj jezgri i nužno je pokrenuti sanaciju kako bi se zaštitio od propadanja. Planira se uređenje prostora za aktivnosti uključenja i socijalne integracije članova udruga, mlađih i starijih mještana kojima bi se u tom prostoru omogućio dnevni boravak. Poticale bi se aktivnosti prijenosa iskustava i druženja. Odvijale bi se radionice i prezentacije s ciljem prijenosa novih znanja i iskustava lokalnom stanovništvu i posjetiteljima. Prostor bi se koristio i za smještaj zavičajne zbirke i izložbeni postav o početku školstva koje datira od 1829., jer se je školska nastava izvorno odvijala u tom prostoru. Projekt je od velikog društvenog značaja te će udruge dobiti prostor, građevina će se zaštiti od propadanja te će lokalno stanovništvo imati mogućnost sudjelovanja na radionicama.

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Cilj je revitalizirati objekt čija je namjena za društveno socijalnu integraciju i turističku kulturnu valorizaciju mještana Općine. Građevina je u zoni zaštite Zgrade prve pučke škole pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara (P-4448). Objekt bi se koristio za uključivanje udruga i starijih mještana, gdje bi se organizirale radionice sa ciljem prijenosa znanja i iskustva u svrhu očuvanja tradicijskih zagorskih običaja. U prostoru bi se održavale radionice te prezentacije kojeg će koristiti i udruge. Prostor bi se koristio za smještaj zavičajne zbirke i izložbeni postav o početku školstva na području Općine iz 1829. godine. Održavale bi se izložbe, te bi se prostor koristio za održavanje svih svečanosti i događanja. Ovaj projekt bi dao doprinos unapređenju kvalitete društvenog života stanovnika te unapređenju turističke ponude.

Rekonstrukcijom društvenog doma općine Zagorska Sela poboljšati će se kvaliteta života stanovnika te će se unaprijediti turistička ponuda općine. Udruge koje su registrirane na području općine imati će mogućnost koristiti prostor doma besplatno. Udrugama će biti olakšano provođenje aktivnosti i organiziranje edukativnih radionica te radionica s ciljem prenošenja zagorskih običaja. Sada ruševna građevina će biti obnovljena te će u njoj biti i oživljena i zavičajna zbirka koju će imati priliku pogledati svi zainteresirani posjetitelji.

Očekivani rezultati prema postavljenim ciljevima su sljedeći:

  • Rekonstruirana građevina javne i društvene namjene
  • Opremljen prostor za udruge i zavičajnu zbirku
  • Kvalitetniji uvjeti za život
  • Postavljena zavičajna zbirka
  • Unaprijeđena turistička ponuda
  • Educirano lokalno stanovništvo i posjetitelji
  • Očuvani zagorski običaji

Ukupna vrijednost projekta:

2.292.404,10 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

1.647.545,63 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:

24 mjeseca

Kontakt osoba:

Stjepan Regvat, Pročelnik JUO

T: +385 (0) 49 510 380,

E-mail: opcina.zagorska.sela1@kr.t-com.hr

 

https://europa.eu/european-union/index_hr

 

https://strukturnifondovi.hr/

 

https://ruralnirazvoj.hr/