Proračun Općine Zagorska Sela za 2021. godinu nakon 2. izmjene

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela
29 prosinca, 2021
Proračun Općine Zagorska Sela za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
3 siječnja, 2022