Proračun Općine Zagorska Sela za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Općine Zagorska Sela za 2020. godinu nakon 2. izmjene
22 prosinca, 2020
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Zagorska Sela
16 veljače, 2021