Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu-uvodna strana

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska sela za 2017. godinu-zadnja strana

izvori financiranja- rashodi- uređeno

Naslovna strana

funkcijska klasifikacija- uređeno

Izvori financiranja- prihodi-uređeno

Račun rashoda-uređen

rashodi prošireno – uređeno

Račun prihoda uređen